Propozice

nerfliga

Propozice celostátní soutěže „NERFLiga“

Druh soutěže:

Postupová soutěž tříčlenných družstev využívající airsoftových blasterů (pistolek) systému „Nerf“.

Pořadatelé:

Hlavním organizátorem NERFLigy je Česká pedagogická komora. Na oblastních úrovních pak soutěž organizují vybraná Střediska volného času, kterým bude udělen certifikát „Oblastní koordinátor NERFLigy“. Certifikovaná SVČ mají právo pověřit další subjekty organizováním místních kol. Česká pedagogická komora funguje jako koordinátor krajských kol. Celostátní finále NERFLigy organizuje přímo ČPK.

Termín:

Místní kola: duben-říjen 2017

Oblastní kola: listopad 2017 – leden 2018

Finále: 10.2.2018

Konkrétní termíny oblastních kol najdete s dostatečným předstihem na www.nerliga.cz

Kontakty NERFLiga 2017:

Ředitel NERFLigy: Mgr. Jan Vodička
Mail: vod5ka@email.cz
Tel: 728 21 31 80
web: www.nerfliga.cz

Kolbiště na NERFLigu:

Oficiální kolbiště na NERFLigu má obdélníkový tvar o minimálních rozměrech 18x9m (standartní hřiště na volejbal) a maximálních rozměrech 28x15m (standartní hřiště na basketbal). Hranice a střed kolbiště jsou označena čárou, v polovině kratších stran kolbiště jsou umístěny terče, které jsou vzdáleny 2m od čáry (není-li to možné, vytvoří se na hřišti brankoviště ve tvaru půlkruhu v průměru 2m, kterým lze probíhat, ale nelze z něj bodovat). Terč má otvor s průměrem 35 cm a je upraven tak, aby vstřelený náboj zůstal vevnitř. Střed terče je umístěn ve výšce 1,4 – 1,6m. Kolbiště je rozděleno na dvě poloviny. Na hřišti je rozmístěno 4-6 překážek, s tím, že jedna může být středová. Překážky rozmisťují rozhodčí před turnajem podle vlastního uvážení a v rámci právě probíhajícího turnaje se nesmí posouvat. Jako překážka může být použito standartní vybavení tělocvičny (švédská bedna, koza, žíněnka apod.) bez ostrých hran a rohů. Překážka musí být umístěna nejméně 1 m od hranic. Místní turnaj NERFligy rozhodují nejméně tři rozhodčí (1 hlavní, dva postranní), oblastní turnaj nejméně 4 rozhodčí z nichž nejméně jeden je certifikovaný rozhodčí NERFLigy. Finálové souboje celostátního finále rozhoduje 7 rozhodčích (1 hlavní, 6 postranních).

Turnaj NERFligy:

Turnaj NERFLigy se skládá z jednotlivých „soubojů“. Souboj mezi dvěma tříčlennými týmy má dva poločasy, jeden poločas trvá 3 minuty* čistého času. Před zahájením souboje se oba týmy sejdou ve středu kolbiště (na středovém kruhu), kde se pozdraví. Poté se týmy postaví na zadní čáru své části kolbiště. Před začátkem souboje hlavní rozhodčí dlouze hvízdne. Na toto znamení všichni hráči zvednou ruku s Nerfkou jako potvrzení, že jsou připraveni. Souboj poté začíná po krátkém hvizdu hlavního rozhodčího. Jeden člen týmu smí mít do souboje maximálně šest nábojů (buď nabitých přímo v blasteru, nebo viditelně umístěných v zásobnících na blasteru) a jeden blaster. Členové týmu si nemohou náboje navzájem předávat. Vystřelené náboje je zakázáno v průběhu hry sbírat. Pokud při hře dojde k zasažení hráče, dotyčný ihned zvedne ruku s blastrem a opustí nejkratší cestou kolbiště. Pokud hráči dojdou v průběhu souboje náboje, opustí kolbiště také. Za postranní čarou čeká do přerušení hry. O ZÁSAHu či PŘEŠLAPu hráče rozhoduje rozhodčí. ZÁSAH a PŘEŠLAP oznamuje rozhodčí jedním krátkým hvizdem píšťalky, nebo hlasitým oznámením čísla hráče, při němž ukazuje rukou na příslušného hráče. Vyřazení hráči se do hry vrací při nejbližším přerušení (buď po TREFĚ či po poločase).

Pokud se podaří TREFA otvoru v terči, družstvo získává BOD. TREFA je uznávána pokud šipka zůstane v terči. TREFU oznamuje rozhodčí dlouhým dvojitým hvizdem a zvednutou rukou. Po každé TREFĚ následuje přerušení souboje. Hráči, včetně vyřazených, se vrátí neprodleně na svou polovinu, přičemž si dobijí na 6 nábojů.

Rady a tipy:

 • Mezi TREFOU a začátkem dalšího souboje probíhá odpočet 30 sekund.
 • Po TREFĚ sbírají šipky z KOLBIŠTĚ týmy, které mají hrát další souboj.

 

Na druhý poločas si týmy vymění strany kolbiště. V souboji vítězí tým s vyšším počtem BODů, v případě rovnosti rozhodne zápas trestné střílení. Členové týmu používají při rozstřelu vlastní pistoli a nabíjí náboje sami.

Jakýkoliv fyzický kontakt mezi protivníky je přísně zakázán! Pokud k němu dojde, hlavní rozhodčí rozhodne o penalizaci hráče/hráčů (vyloučení jako při ZÁSAHu, trestné střílení, vyloučení do konce poločasu, vyloučení do konce souboje, diskvalifikace do konce turnaje).

Hráči musí mít bezpodmínečně na očích ochranné brýle. (Pokud je nemá, lze ho potrestat stejným způsobem, jako fyzický kontakt.)

Úmyslné zdržování hry je zakázáno. (Opět lze trestat stejným způsobem jako fyzický kontakt)

Průběh trestného střílení:

Trestné střílení se provádí střídavě členy obou mužstev (tedy po jedné střele) a střílí se ze vzdálenosti 4-5m od terče. Rozstřel vyhrává tým s více TREFAmi. Pokud je rozstřel nerozhodný, opakuje se znovu.

 

Protesty v rámci turnaje:

Protest podává v rámci turnaje NERFLigy kouč (kapitán) protestujícího týmu certifikovanému rozhodčímu, spolu s protestem je třeba složit poplatek 200,- Kč, ten se v případě uznání protestu vrací. Protest musí být podán písemně před zahájením dalšího „souboje“.

Úrovně turnajů:

Místní turnaje NERFligy pořádají místní koordinátoři NERFLigy nebo jimi pověření organizátoři (SVČ, školy, oddíly).

Oblastní turnaje pořádají výhradně oblastní koordinátoři NERFLigy, ve výjimečných případech jiní organizátoři přímo pověření ředitelem NERFLigy.

Celostátní finálový turnaj organizuje přímo Česká pedagogická komora.

Rozdělení kategorií

Kategorie jsou určeny rokem narození soutěžících:

 1. Hráči narození roku 2005 a víc (2006, 2007, 2008,..)
 2. Hráči narození roku 2004 a míň (2003, 2002, 2001,..)
 3. Kategorie pro věkově smíšené dvojice

Oficiální soutěžní blastery:

Blastery ani náboje nesmí být pro soutěže nijak upraveny. Za úpravu se nepovažuje nátěr Nerfky či umístění loga družstva. Rozhodčí provádějí jejich kontrolu před turnajem a mají právo jí zopakovat kdykoliv v průběhu turnaje. Použití upraveného blasteru či nestandartního náboje je důvodem k bezpodmínečné diskvalifikaci družstva z turnaje.

Stejně tak nesmí být na oficiální turnaje používány elektrické blastry a Nerfky s laserovým zaměřováním.

Uzávěrka přihlášek:

Přihlásit se lze u organizátora místního či oblastního přeboru. Přihlásit se lze do naplnění kapacity daného turnaje.

Postupový klíč:

Z každého oblastního přeboru postupuje do celostátního finále nejlepší tým z každé kategorie.

Finále:

Finále organizuje Česká pedagogická komora v Ivančicích.

Finále NERFLigy se koná 10.2.2018 na adrese Rybářská 33, Ivančice 664 91
Časový přehled:
 • Prezence 9:00 – 9:55
 • Slavnostní zahájení 10:00
 • První kola turnajů 10:15 – 12:45
 • Obědová pauza 12:45 – 14:00
 • Druhá kola turnajů 14:00 – 17:30
 • Večerní pauza s občerstvením 17:30 – 18:00
 • Finálová kola 18:00 – 19:00
 • Slavnostní zakončení 19:00
(Časy jsou orientační, budeme se je však snažit dodržovat.)
Každý účastník musí mít vlastní ochranu očí a sálovou obuv.
Na místě bude zajištěn oběd i večeře pro účastníky a jejich doprovod.
Týmy mohou dorazit do Ivančic den předem a přespat na SVČ Horizont. Stejně tak je možné přespat na středisku i po finále do dalšího dne.
 • do 15-ti let 210,- / noc se snídaní
 • nad 15 let 250,- / noc se snídaní
Finále se mohou zúčastnit týmy postupující z oblastních kol dle postupového klíče v souladu s propozicemi.
Nutnou podmínkou účasti je registrace týmu do 20.1. mailem na adrese nerfliga@seznam.cz

Doplňkové aktivity NERFLigy:

Česká pedagogická komora a krajští organizátoři budou za účelem podpory NERFLigy organizovat a podporovat další aktivity směřující k rozšíření informovanosti o NERFLize.

Z konkrétních aktivit pro děti půjde především o NERFLigové kroužky a NERFcampy. Pro mládež pilotně otestujeme NERFLarpy.

NERFLiga bude prezentována na celostátním semináři pro vedoucí školních družin a celostátním semináři ředitelů SVČ a na dalších akcích pro pedagogy.

 

*certifikovaný rozhodčí může dobu souboje upravit na jinou časovou dotaci a to v rozpětí 2-5 minut