Propozice

nerfliga

Propozice celostátní soutěže „NERFLiga“

Druh soutěže:

Postupová soutěž tříčlenných družstev využívající airsoftových blasterů (pistolek) systému „Nerf“.

Pořadatelé:

Hlavním organizátorem NERFLigy je Česká pedagogická komora. Na krajských úrovních pak soutěž organizují vybraná Střediska volného času, kterým bude udělen certifikát „Krajský koordinátor NERFLigy“. Certifikovaná SVČ mají právo pověřit další subjekty organizováním místních kol. Česká pedagogická komora funguje jako koordinátor krajských kol. Celostátní finále NERFLigy organizuje přímo ČPK.

Termín:

Místní kola: březen – listopad 2018

Krajská kola: říjen 2018 – leden 2019

Finále: 27.1. 2019

Konkrétní termíny krajských kol najdete s dostatečným předstihem na www.nerliga.cz

Kontakty NERFLiga 2017:

Ředitel NERFLigy: Mgr. Jan Vodička
Mail: vod5ka@email.cz
Tel: 728 21 31 80
web: www.nerfliga.cz

Kolbiště na NERFLigu:

Oficiální kolbiště na NERFLigu má obdélníkový tvar o minimálních rozměrech 18x9m (standartní hřiště na volejbal) a maximálních rozměrech 28x15m (standartní hřiště na basketbal). Hranice a střed kolbiště jsou označena čárou, v polovině kratších stran kolbiště jsou umístěny terče, které jsou vzdáleny 2m od čáry (není-li to možné, vytvoří se na hřišti brankoviště ve tvaru obdelníku 4m širokého, 2 m dlouhého – vzdálenost terče tak bude ze všech stran 2 m, kterým lze probíhat, ale nelze z něj bodovat). Terč má otvor s průměrem 35 cm a je upraven tak, aby byla co nejmenší pravděpodobnost, že vstřelená šipka vypadne. Střed terče je umístěn ve výšce 1,4 – 1,6m. Kolbiště je rozděleno na dvě poloviny. Na hřišti je rozmístěno 4-6 překážek, s tím, že jedna může být středová. Překážky rozmisťují rozhodčí před turnajem podle vlastního uvážení a v rámci právě probíhajícího turnaje se nesmí posouvat. Jako překážka může být použito standartní vybavení tělocvičny (švédská bedna, koza, žíněnka apod.) bez ostrých hran a rohů. Překážka musí být umístěna nejméně 1 m od hranic (pokud je možno, je lepší dát překážky od hranice dál, alespoň 1,5 m). Místní turnaj NERFligy rozhodují nejméně tři rozhodčí (1 hlavní, dva postranní), krajský turnaj nejméně 4 rozhodčí z nichž nejméně jeden je certifikovaný rozhodčí NERFLigy. Finálové souboje celostátního finále rozhoduje 7 rozhodčích (1 hlavní, 6 postranních).

Rady a tipy:

  • Před terčem je na čáře umístěna jasná bariéry/manitnel, aby hráči méně často přešlapovali při snaze o TREFU.

Turnaj NERFligy:

Turnaj NERFLigy se skládá z jednotlivých „soubojů“. Souboj mezi dvěma tříčlennými týmy má dva poločasy, jeden poločas trvá 3 minuty* čistého času. Před zahájením souboje se oba týmy sejdou ve středu kolbiště (na středovém kruhu), kde se pozdraví. Poté se týmy postaví na zadní čáru své části kolbiště. Před začátkem souboje hlavní rozhodčí dlouze hvízdne. Na toto znamení všichni hráči zvednou ruku s Nerfkou jako potvrzení, že jsou připraveni. Souboj poté začíná po krátkém hvizdu hlavního rozhodčího. Jeden člen týmu smí mít do souboje maximálně šest šipek (buď nabitých přímo v blasteru, nebo viditelně umístěných v zásobnících na blasteru) a jeden blaster. Členové týmu si nemohou šipky navzájem předávat. Vystřelené šipky je zakázáno v průběhu hry sbírat. Pokud při hře dojde k zasažení hráče, dotyčný ihned zvedne ruku s blastrem a opustí nejkratší cestou kolbiště. Pokud hráči dojdou v průběhu souboje šipky, opustí kolbiště také. Na předem určeném místě čeká vyřazený hráč do přerušení hry. O ZÁSAHu či PŘEŠLAPu hráče rozhoduje rozhodčí. ZÁSAH a PŘEŠLAP oznamuje rozhodčí jedním krátkým zvukovým signálem a hlasitým oznámením čísla hráče. Vyřazení hráči se do hry vrací při nejbližším přerušení (buď po TREFĚ či po poločase).

Pokud se podaří TREFA otvoru v terči, družstvo získává BOD. TREFA je uznávána pokud šipka zůstane v terči nebo ji uzná terčový rozhodčí**. TREFU oznamuje rozhodčí dlouhým dvojitým hvizdem a zvednutou rukou. Po každé TREFĚ následuje přerušení souboje. Hráči, včetně vyřazených, se vrátí neprodleně na svou polovinu, přičemž si dobijí na 6 šipek.

Rady a tipy:

  • Mezi TREFOU a začátkem dalšího souboje probíhá odpočet 30 sekund.
  • Po TREFĚ sbírají šipky z KOLBIŠTĚ týmy, které mají hrát další souboj.

 

Na druhý poločas si týmy vymění strany kolbiště. V souboji vítězí tým s vyšším počtem BODů, v případě rovnosti rozhodne zápas trestné střílení. Členové týmu používají při rozstřelu blaster určený rozhodčím a nabíjí šipky sami.

Jakýkoliv fyzický kontakt mezi protivníky je přísně zakázán! Pokud k němu dojde, hlavní rozhodčí rozhodne o penalizaci hráče/hráčů (vyloučení jako při ZÁSAHu, trestné střílení, vyloučení do konce poločasu, vyloučení do konce souboje, diskvalifikace do konce turnaje).

Hráči musí mít bezpodmínečně na očích ochranné brýle. (Pokud je nemá, lze ho potrestat stejným způsobem, jako fyzický kontakt.)

Úmyslné zdržování hry je zakázáno. (Opět lze trestat stejným způsobem jako fyzický kontakt)

Trenér:

Trenér nezasahuje do průběhu hry a nepohybuje se v prostoru pro rozhodčí. Trenér smí se svým týmem konzultovat strategii pouze před začátkem zápasu a v průběhu poločasu. V průběhu hry je trenér výhradně na předem vyznačeném místě. Rozhodčí má právo trenéra za porušení pravidel vykázat.

Podobná pravidla platí i pro právě vyřazeného hráče, který čeká do dalšího přerušení hry na svůj návrat na KOLBIŠTĚ. Vyřazený hráč se nesmí pohybovat v prostoru pro rozhodčí a nesmí nijak radit svým spoluhráčům.

Průběh trestného střílení:

Trestné střílení se provádí střídavě členy obou mužstev (tedy po jedné střele) a střílí se ze vzdálenosti 4-5m od terče. Rozstřel vyhrává tým s více TREFAmi. Pokud je rozstřel nerozhodný, opakuje se znovu.

Pro trestné střílení se používá jeden distruptor určený rozhodčím. Šipky si nabíjí hráči sami.

Protesty v rámci turnaje:

Protest podává v rámci turnaje NERFLigy trenér protestujícího týmu certifikovanému rozhodčímu, spolu s protestem je třeba složit poplatek 200,- Kč, ten se v případě uznání protestu vrací. Protest musí být podán písemně před zahájením dalšího „souboje“.

Úrovně turnajů:

Místní turnaje NERFligy pořádají místní koordinátoři NERFLigy nebo jimi pověření organizátoři (SVČ, školy, oddíly).

Krajské turnaje pořádají výhradně krajští koordinátoři NERFLigy, ve výjimečných případech jiní organizátoři přímo pověření ředitelem NERFLigy.

Celostátní finálový turnaj organizuje přímo Česká pedagogická komora.

Rozdělení kategorií

Kategorie jsou určeny rokem narození soutěžících:

  1. Hráči narození roku 2006 a víc (2007, 2008, 2009,..)
  2. Hráči narození roku 2005 a míň (2004, 2003, 2002,..)

Oficiální soutěžní blastery:

Blastery ani šipky nesmí být pro soutěže nijak upraveny. Za úpravu se nepovažuje nátěr Nerfky či umístění loga družstva. Rozhodčí provádějí jejich kontrolu před turnajem a mají právo jí zopakovat kdykoliv v průběhu turnaje. Použití upraveného blasteru či nestandartní šipky je důvodem k bezpodmínečné diskvalifikaci družstva z turnaje.

Stejně tak nesmí být na oficiální turnaje používány elektrické blastry a Nerfky s laserovým zaměřováním.

Na turnaji smí být použity pouze blastery na standartní šipky elite/accustrike.

Uzávěrka přihlášek:

Přihlásit se lze u organizátora místního či krajského přeboru. Přihlásit se lze do naplnění kapacity daného turnaje.

Postupový klíč:

Z krajů, kde se konaly méně než 3 místní turnaje (= turnaj, z kterého se postupuje na turnaj krajský) v dané kategorii postupuje do finále jeden tým z každé takto odehrané kategorie.

Z krajů, kde proběhlo 3-5 místních turnajů v dané kategorii postupují do finále týmy dva za každou takto odehranou kategorii.

Z krajů, kde se uskutečnilo více než 5 místních turnajů postupují až tři týmy z každé takto odehrané kategorie.

 

Doplňkové aktivity NERFLigy:

Česká pedagogická komora a krajští organizátoři budou za účelem podpory NERFLigy organizovat a podporovat další aktivity směřující k rozšíření informovanosti o NERFLize.

Z konkrétních aktivit pro děti půjde především o NERFLigové kroužky a NERFcampy. Pro mládež pilotně otestujeme NERFLarpy.

NERFLiga bude prezentována na celostátním semináři pro vedoucí školních družin a celostátním semináři ředitelů SVČ a na dalších akcích pro pedagogy.

 

*certifikovaný rozhodčí může dobu souboje upravit na jinou časovou dotaci a to v rozpětí 2-5 minut

 **terčový rozhodčí: rozhodčí, který po celou dobu hry sleduje jeden terč a zásahy do něj. Pokud je ustaven, rozhoduje o TREFÁCH.